Humanitaarinen vaikuttaminen on jokaiselle mahdollista.

Sivu onnenlahjat.fi toimii nykyisin osoitteessa felm.suomenlahetysseura.fi/aineetonlahja.

Humanitaarisen vaikuttamisen keinot

Humanitaarisuus on yhteinen asia

Elämme yhteisessä maailmassa rinnakkain ja tiiviissä kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa. Aivan omillaan toisista riippumattomana eläminen vaatisi täydellistä omavaraisuutta ruoantuotannon lisäksi muun muassa energian tuottamisessa. Itsenäisyydestä huolimatta tarvitsemme toistemme tuottamia raaka-aineita, hyödykkeitä ja palveluita. Jokainen meistä saattaa joskus täysin tahtomattaan joutua tilanteeseen, jossa vallitsevat olosuhteet tai tapahtumat johtavat humanitaarisen avun tarpeeseen. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi pandemiat, ilmastonmuutoksen vaikutukset, luonnonkatastrofit tai valtiolliset kriisit, kuten sota tai väkivaltaisuudet. Humanitaarinen oikeus tarkoittaa yleismaailmallisia sääntöjä, jotka on laadittu siviilien suojaamiseksi.

Mitä humanitaarinen apu tarkoittaa

Humitaarisella avulla tarkoitetaan elämää suojelevaa ja pelastavaa toimintaa, jonka tarve on lyhytaikaista. Humanitaarista apua kohdennetaan sekä kansainvälisten että kansallisten järjestöjen toimesta esimerkiksi katastrofi- ja kriisialueille. Humanitaaristen avustusjärjestöjen tukeminen on yksi humanitaarisen vaikuttamisen keinoista. Myös kehitysavun tukeminen on humaania vaikuttamista, mutta kehitysapu itsessään eroaa humanitaarisesta avusta tähdätessään pitkäaikaiseen ja pitkäjänteiseen kehitykseen.

Humanitaarinen vaikuttaminen on mahdollista kaikille

Humanitaarinen vaikuttaminen on jokaiselle ihmiselle mahdollista. Voit esimerkiksi aloittaa elämällä ympäristöystävällisemmin. Jokaisella meistä tulisi olla myös oikeus tarvitessaan saada humanitaarista apua. Yleisissä kriisitilanteissa sitä tarjoavat kansainväliset ja kansalliset järjestöt, mutta humanitaarinen vaikuttaminen voi olla myös jokapäiväistä ja arkista. Kaikki sosiaalialan työpaikat, hoitoala, kasvatustieteet, pelastustehtävissä toimiminen, poliisien työ, jopa yleinen asevelvollisuus tai sen suorittaminen siviilipalveluksena ovat keinoja vaikuttaa humanitaarisesti. Jollei humanitaarisuus kiinnosta ammatiksi asti, satunnaisempi humanitaarinen vaikuttaminen onnistuu järjestö- ja vapaaehtoistyön kautta sekä osallistumalla erilaisiin keräyksiin, joiden ansiosta hankalassa taloudellisessa tai sosiaalisessa tilanteessa elävillä ihmisillä on paremmat edellytykset pärjätä ja parantaa omaa tilannettaan.

Humanitaarinen vaikuttaminen on asennekysymys

Osa ihmisistä kokee jo pelkän humanitaarisuus-sanan edustavan ”liian pehmeitä” arvoja. Kyse on vain asenteista. Kaikki avuliaisuus ja ystävällisyys toisia kohtaan täyttävät humaanin toiminnan tunnusmerkit. Jokaisella on valta päättää itse, mitä humanitaarisia hankkeita tai asioita haluavat edistää. Yksikin hyvä teko jonkun toisen auttamiseksi on mahdollisuus tehdä maailmasta entistä parempi paikka.